Leon van Meijel is benoemd in het Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) Spoorzone Nijmegen als vertegenwoordiger van de discipline cultuurhistorie. Het Nijmeegse station stond centraal in de thema-avond van het ACN over de weder-om-bouw van de weder-op-bouw. Deze film kan uitgesteld worden bekeken op youtube. Op de tijdlijn van de film staat de lezing van Leon over Jerusalem op minuut 3-27, de lezing van Franz Ziegler over het station op minuut 30-49 en het vraaggesprek op minuut 105-133. Klik voor de film op deze link.

nieuws: Architectuurprijs Nijmegen

Enorm blij voor architect Teake Bouma en trots op de prestatie van het bouwteam. Estel heeft de Architectuurprijs 2019 van de vakjury gekregen: “voorbeeld van hoe Nederland om kan gaan met jonge monumenten

Uit het juryrapport: “De jury is onder de indruk van de renovatie van dit voormalig kantoor uit de jaren ’70. Estel Residence komt als winnaar uit de bus vanwege het diepgaande onderzoek en detailniveau waarin de renovatie is doorgevoerd, de vanzelfsprekendheid die het uitstraalt en het feit dat het project op alle punten hoog scoort. Het is een mooi voorbeeld van hoe de transformatie van jonge monumenten kan worden uitgevoerd. Het laat zien, hoe je ook met deze categorie gebouwen het geheugen van de stad kunt vasthouden. […] De aanpak, waarbij de architect tijdens de initiatieffase met een architectuurhistoricus een waardebepaling heeft opgesteld, de samenwerking tussen opdrachtgever en architect, en de uitwerking van dit proces dient volgens de jury als voorbeeld van hoe Nederland om kan gaan met jonge monumenten.”

nieuws: 5 inzichten Post 65 erfgoed

De dynamiek van jong erfgoed is groot. Bij herbestemming of transformatie ervan schuilt de uitdaging in het borgen van erfgoedwaarden én het omarmen van veranderingen. Die symbiose vergt een brede blik en een opgavegerichte houding. Voor een overzicht van lopende Post 65 projecten klik hier.

Mijn betrokkenheid bij de herbestemming van het Nijmeegse Estelgebouw leerde me het volgende.

  1. Maak als erfgoedspecialist verbinding met marktpartijen want het Post 65 erfgoed is nauwelijks beschermd maar wordt wel in hoog tempo vernieuwd.
  2. Zet als erfgoedspecialist in op inspiratiekracht door in een vroeg stadium aan te schuiven en met gezag te spreken vanuit een gefundeerd cultuurhistorisch transformatiekader.
  3. Formuleer als erfgoedspecialist een transformatiefilosofie op basis waarvan je keuzes kunt beargumenteren én ruimte laat voor het ongewisse experiment.
  4. Vertel als erfgoedspecialist het verhaal van de plek aan alle betrokkenen zodat de stenen tot leven komen: dat komt de verbouw en het latere beheer ten goede.
  5. Pak als bouwteam meteen de uitdagingen aan van de technische installaties en activeer de vindingrijkheid van de teamleden in het bedenken van maatwerk oplossingen.

Een kort artikel met achtergrondinformatie vindt u hier

Eigenaar: Fiduvast BV (Arnhem)  |  Directievoering: Peter Jacobs, Credo España  |  Ontwerp: Teake Bouma (Delft)  |  Bouwtechnische uitwerking: Geesink Weusten Architecten (Arnhem)  |  Erfgoed: van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie (Nijmegen)  |  Constructeur: Van der Vorm Engineering (Delft)  |  Bouwfysica en brandveiligheid: Peutz (Mook)  |  Installaties: GRE (Amsterdam)  |  Uitvoering: Wessels Zeist BV  |  Fotografie: Norbert van Onna (Veldhoven)