Van Meijel: thuis in Post ’65 (1965-1990)

Wat is Post ’65-erfgoed?

Post ’65-erfgoed is de benaming voor bijzondere landschappen, stedenbouw, architectuur en gebonden kunst uit de periode 1965-1990.  Deze uitingen staan in de belangstelling door de actuele opgaven van o.a. herbestemmen, verduurzamen, verdichten en transformeren. Daarnaast neemt ook de publieke waardering voor dit jongste erfgoed toe. 

Expertise over Post ’65-erfgoed

Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie is thuis in het jongste erfgoed. We hebben de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de belangrijkste trends in de architectuur, stedenbouw en gebonden kunst goed in de vingers. Deze kennis verbinden we met actuele opgaven zoals transformaties, herbestemmingen en omgevingsvisies. Daarbij richten we ons op het benutten van kansen. Als side-kick van architect Teake Bouma hebben we er zelfs de Nijmeegse Architectuurprijs 2019 mee gewonnen! Over de uitdagingen bij de transformatie van een Post ’65-monument leest u hier.

Van Meijel heeft o.a. de volgende Post ’65-onderzoeken uitgevoerd (in willekeurige volgorde).

Post ’65-voorverkenning, gemeente Tilburg

In gesprek met de stad (interviews) over de reikwijdte, thema’s, plannen, bronnen en participatiemogelijkheden bij het Post ’65-onderzoek.

 

Post ’65-erfgoed, gemeente Gouda

Waardestelling van gebouwen, structuren en ensembles tegen de achtergrond van het Goudse narratief en verwerkt in de Cultuurhistorische Basiskaart.

 

Universiteitsmuseum Utrecht (UMU)

Cultuurhistorische verkenning van de bouwfases Koen van Velsen (1993-1996) en De Zwarte Hond (2019-2023). 

 

Cubicus, Universiteit Twente Enschede

Verkenning en transformatiekader van deze brute structuralistische groundscraper (L. Heijdenrijk & J. Mol, 1970-1973). 

 

Dining Hall / De Vierpoot, Utrecht

Cultuurhistorische verkenning van dit brutalistische gebouw uit 1983-1985 naar ontwerp van J.C. van den Hoeven en J. Houtekamer.

 

Post ’65-erfgoed, gemeente Eindhoven

Waardestelling van 180 gebouwen, structuren en ensembles tegen de achtergrond van het Eindhovense narratief.

 

Post ’65-erfgoed, gemeente Ede

Waardestellende inventarisatie van gebouwen, structuren en ensembles: rapport, databank, publieksbrochure.

 

LTS ‘Tuinzigt’, Breda

Cultuurhistorische waardestelling van dit brutalistische schoolgebouw uit 1967-1969 naar ontwerp van de Bredase architect B. Wiercx.

 

Kinderdorp Neerbosch, Nijmegen

Waardering van de groepshuizen (J.J. Tuynenburg Muys, 1968-1971) op zichzelf, als samenhangende groep én als tijdslaag binnen het historisch gegroeide Kinderdorp Neerbosch.

 

Stadhuisplein, Eindhoven

Analyse met aanbevelingen voor de verdichtingsopgave. Hoe bouw je verder aan dit ‘stedelijke theater’ met drie pleinwanden als ’tribune’ en het stadhuis op het podium tegen het decor van de Dommel.

 

Stadhuis, Eindhoven

De ontstaangeschiedenis, analyse en waardering van het stadhuis met het oog op bescherming als gemeentelijk monument, en tegen de achtergrond van de verdichtingsopgave in de omgeving.  

 

tijdvak 1965-2010 op de cultuurhistorische basiskaart Gouda

Het verhaal, de analyse en de duiding van de Post 65 wijken en de stadsvernieuwing in Gouda digitaal verwerkt in pop-ups, klikteksten, GIS data en kaarten. Voor meer informatie klik hier.

 

kantoor Suikerunie, Breda

Cultuurhistorische waardestelling (quickscan) met transformatie adviezen voor het voormalige hoofdkantoor van de Suikerunie naar ontwerp van de architecten W. Quist en J. Verheul (1973-1976).

 

‘De Kubus’, Lelystad

Cultuurhistorische waardestelling van dit centrum voor kunstzinnige vorming uit 1977-1983 naar ontwerp van architect W. Davidse.

 

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Cultuurhistorische verkenning met analyse, kernkwaliteiten en waardering van het paviljoen uit 1991 naar ontwerp van H.J. Henket.

 

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Cultuurhistorische verkenning met analyse, kernkwaliteiten en waardering van de uitbreiding uit 2003 naar ontwerp van Robbrecht & Daem.

 

Hoofdkantoor Estel, Nijmegen

Transformatiekader met kernkwaliteiten en ontwikkelruimte voor de verbouw van kantoor tot luxe appartementengebouw (A. Bodon, 1974-1976): Architectuurprijs 2019

 

Gebonden kunst, Nijmegen

Waardestellende inventarisatie van gebonden kunst uit de periode 1965-1990 met o.a. aandacht voor omgevingskunst op de universiteitscampus en speeltoestellen bij scholen.

 

GGD gebouw, Tilburg

Transformatiekader met kernkwaliteiten en ontwikkelruimte, met o.a. aandacht voor de typologie, het logistieke circuit, het contrastrijke ruimtebeeld en de zorgvuldige detaillering van architect Jos. Bedaux (1967).  

Museum Van Bommel – Van Dam, Venlo

Cultuurhistorische waardestelling met o.a. aandacht voor het bijzondere verhaal van het verzamel-echtpaar en de typologie van het gebouw (J. van Hest, 1969-1971).

 

NCO atoombunker, Venlo

Cultuurhistorische waardestelling met o.a. aandacht voor de aspecten Koude Oorlog, telecommunicatie en gebouwtechnische installaties (Friedhoff & Van Heerde, 1984-1985).

 

NS Station, Almere

Cultuurhistorische verkenning en waardestelling met o.a. aandacht voor de aspecten new town, commercie, beeldende kunst en hightech overkapping (P. Kilsdonk, 1983-1987).

 

NS Station, Amersfoort

Cultuurhistorische verkenning met o.a. aandacht voor de aspecten reizigersstromen, kantoorvoorzieningen (combibouw) en integratie van oudbouw in nieuwbouw (J. van Belkum, 1995-1997 en 2003-2004).   

 

Woonwijk De Maten, Apeldoorn

Gebiedsanalyse met o.a. aandacht voor het stedenbouwkundig plan (K. Liesker en W. de Stigter, 1970-1977) en de experimentele woningbouw (Elling en Duivenboden).  

 

Rekencentrum Belastingdienst, Apeldoorn

Transformatiekader met o.a. aandacht voor de gevelbekleding, de installaties en de ruimtelijke context van de kantorencampus (H. van den Oever, 1990-1993).

 

Gerechtsgebouw, Breda

Waardestellende quickscan met o.a. aandacht voor het ‘gebouw als stad’ en het circuit van de binnenstraat (M. Bolten en H. Franken, 1975-1980 / 1983-1986).

 

Woonwijk Overstegen, Doetinchem

Gebiedsanalyse met o.a. aandacht voor het ruimtelijke samenspel tussen bebouwing, openbare ruimte en stedenbouwkundig raamwerk (Wieger Bruin, 1967-1977).

 

Warenhuis De Bijenkorf, Eindhoven

Analyse van de ontwerpintenties met o.a. aandacht voor het gevelbeeld, de omgevingskunst en de stedenbouwkundige setting (G. Ponti en Th. Boosten, 1967-1970).

 

NS Station, Leiden

Cultuurhistorische verkenning en waardestelling met o.a. aandacht voor de aspecten tweezijdige oriëntatie, winkelpassages en bedrijfsidentiteit (H. Reijnders, 1996).

 

Sterflats, Wageningen

Waardestellende quickscan met o.a. aandacht voor de doelgroep (studenten), de experimentele gebouwtypologie en de stedenbouwkundige betekenis (Tol, Noordhoek & De Ruijter, 1968-1977).