Van Meijel: netwerkorganisatie

Sinds zijn afstuderen aan de Radboud Universiteit in 1992 is Leon van Meijel actief in het cultuurhistorische werkveld. Gedurende de eerste tien jaar leerde hij het handwerk als stagiair bij de provincie Noord Brabant, als freelancer voor enkele gemeenten en als adviseur monumentenzorg en ruimtelijk beheer bij het Gelders Genootschap.

In 2000 begon Leon een cultuurhistorisch onderzoeks- en adviesbureau met als specialisatie gebiedstransformatie en herbestemming van jong erfgoed.

Het motto luidt: ‘cultuurhistorie met oog voor de toekomst’. Het bureau richt zich op kernwaarden én ontwikkelruimte. Dankzij deze ontwikkelingsgerichte benadering wordt Van Meijel vaak ingeschakeld bij actuele ontwerp- en vernieuwingsopgaven in een historische omgeving. Daarbij opereert het bureau binnen een veelzijdig netwerk van deskundige vakgenoten en ontwerpers. Van Meijel werkt nauw samen met onder andere de volgende specialisten:

ontwerpers

onderzoekers

  • erfgoedadviseur Jan Neefjes (Overland, Wageningen)
  • historisch geograaf Luuk Keunen (RAAP, Zutphen)
  • restaurator en kleuronderzoeker Angelique Friedrichs (SRAL, Maastricht)
  • kleuronderzoeker Lisette Kappers (Lisette Kappers, Rotterdam)
  • archiefonderzoekers Jos en Bauke Hüsken (Bureau Hüsken & Zn, Eindhoven)

fotografen