Van Meijel: integrale werkwijze

In onze beeldende manier van werken stellen we identiteit en dynamiek centraal, omdat bestaande waarden en nieuwe opgaven elkaar in die begrippen kunnen versterken. Zo bieden wij inzicht in de cultuurhistorische kwaliteiten, knelpunten en toekomstwaarde van een gebouw, plek of gebied. Bovendien verzorgen we de integratie van cultuurhistorie in actuele planprocessen.

 

 

Onze werkwijze bestaat gewoonlijk uit de componenten inventariseren, analyseren, waarderen en adviseren. De uitwerking kan het karakter hebben van een mondeling advies, een bondige quickscan of een uitvoerige rapportage. Onze insteek daarbij is dat we:

  • alle schaalniveaus doorlopen
  • multidisciplinair werken
  • relevante ontwerpthema’s opsporen
  • nadruk leggen op de verbeelding
  • draagvlak verwerven
  • innovatief maatwerk leveren