nieuws: Architectuurprijs Nijmegen

Enorm blij voor architect Teake Bouma en trots op de prestatie van het bouwteam. Estel heeft de Architectuurprijs 2019 van de vakjury gekregen: “voorbeeld van hoe Nederland om kan gaan met jonge monumenten

Uit het juryrapport: “De jury is onder de indruk van de renovatie van dit voormalig kantoor uit de jaren ’70. Estel Residence komt als winnaar uit de bus vanwege het diepgaande onderzoek en detailniveau waarin de renovatie is doorgevoerd, de vanzelfsprekendheid die het uitstraalt en het feit dat het project op alle punten hoog scoort. Het is een mooi voorbeeld van hoe de transformatie van jonge monumenten kan worden uitgevoerd. Het laat zien, hoe je ook met deze categorie gebouwen het geheugen van de stad kunt vasthouden. […] De aanpak, waarbij de architect tijdens de initiatieffase met een architectuurhistoricus een waardebepaling heeft opgesteld, de samenwerking tussen opdrachtgever en architect, en de uitwerking van dit proces dient volgens de jury als voorbeeld van hoe Nederland om kan gaan met jonge monumenten.”

nieuws: 5 inzichten Post 65 erfgoed

De dynamiek van jong erfgoed is groot. Bij herbestemming of transformatie ervan schuilt de uitdaging in het borgen van erfgoedwaarden én het omarmen van veranderingen. Die symbiose vergt een brede blik en een opgavegerichte houding. Voor een overzicht van lopende Post 65 projecten klik hier.

Mijn betrokkenheid bij de herbestemming van het Nijmeegse Estelgebouw leerde me het volgende.

  1. Maak als erfgoedspecialist verbinding met marktpartijen want het Post 65 erfgoed is nauwelijks beschermd maar wordt wel in hoog tempo vernieuwd.
  2. Zet als erfgoedspecialist in op inspiratiekracht door in een vroeg stadium aan te schuiven en met gezag te spreken vanuit een gefundeerd cultuurhistorisch transformatiekader.
  3. Formuleer als erfgoedspecialist een transformatiefilosofie op basis waarvan je keuzes kunt beargumenteren én ruimte laat voor het ongewisse experiment.
  4. Vertel als erfgoedspecialist het verhaal van de plek aan alle betrokkenen zodat de stenen tot leven komen: dat komt de verbouw en het latere beheer ten goede.
  5. Pak als bouwteam meteen de uitdagingen aan van de technische installaties en activeer de vindingrijkheid van de teamleden in het bedenken van maatwerk oplossingen.

Een kort artikel met achtergrondinformatie vindt u hier

Eigenaar: Fiduvast BV (Arnhem)  |  Directievoering: Peter Jacobs, Credo España  |  Ontwerp: Teake Bouma (Delft)  |  Bouwtechnische uitwerking: Geesink Weusten Architecten (Arnhem)  |  Erfgoed: van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie (Nijmegen)  |  Constructeur: Van der Vorm Engineering (Delft)  |  Bouwfysica en brandveiligheid: Peutz (Mook)  |  Installaties: GRE (Amsterdam)  |  Uitvoering: Wessels Zeist BV  |  Fotografie: Norbert van Onna (Veldhoven)

nieuws: denken in mogelijkheden

De publicatie over de typologie van het naoorlogse kantoorgebouw komt regelmatig goed van pas bij het opstellen van transformatiekaders voor leegstaande kantoren. Wat is de ruimtelijke en structurele hoofdkarakteristiek van het gebouw? Welke kansen biedt die specifieke opzet voor de herbestemming? Drie voorbeelden. Kenmerkend voor het postkantoor in Venlo zijn de langgerekte en relatief ondiepe werkvloeren met grote ramen aan weerszijden: uitermate geschikt voor het lokale museum dat een nieuw onderkomen zocht. Karakteristiek voor het GGD gebouw in Tilburg is het circuit van gangen rond twee binnenhoven: veel verkeersruimte maar daardoor ook eenvoudig te compartimenteren en ontsluiten. Typerend voor het hoofdkantoor van de Suikerunie in Breda is de kubusvorm met driehoekige inkeping en hoofdentree in het hart: een simpele omkering van de logistieke benadering kan deze markante zuidgevel helemaal vrijspelen voor de beoogde woonfunctie. De specifieke eigenheid van een kantoorgebouw is vaak een onvermoed cadeautje. Het uitpakken en op waarde schatten ervan vergen aandacht en creativiteit. 

L. van Meijel & T. Bouma (2013). Kantoorgebouwen in Nederland 1945-2015: cultuurhistorische en typologische quickscan, maart 2013 (i.o.v. RCE en NPH).

nieuws: cultuurhistorische basiskaart

van Meijel cultuurhistorie erfgoed Gouda CHBKGouda vergaapt zich aan de Cultuurhistorische Basiskaart (CHBK) en vult die aan met het Post 65 erfgoed. Wat maakt deze kaart zo bijzonder? De kaart biedt naast een verzameling data ook een duiding van die data. Vertrekpunt voor de opbouw ervan zijn de landschappelijke en stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis én het thematisch ingekleurde ‘verhaal van Gouda’. De grote verbanden van de ontginning, de stadsontwikkeling en de thema’s economie, religie en scheepsvaart zijn verbeeld op kaartlagen en worden toegelicht in aanklikbare teksten. In deze ruimtelijke context en specifieke verhaallijnen krijgen de beschermde objecten hun inbedding en betekenis. Iedereen kan zelf kaartlagen kiezen en combineren met de legenda als wegwijzer. Die ontdekkingstocht leidt tot een beter begrip van de historische en actuele stad, én tot aanknopingspunten voor de toekomstige stad. Daarom gaat de gemeente nog een beleidskaart toevoegen. Bovendien wordt de stad uitgedaagd om meer Goudse thema’s uit te werken. De CHBK vind je hier

Aan de CHBK wordt sinds 2015 – in samenspraak met lokale deskundigen – gewerkt door: Els Bet (projectleider, onderzoek)  |  Maarten Wamsteeker, Steven van der Veen en Margot Quist (GIS)  |  CeesJan Frank, Luuk Keunen en Leon van Meijel (onderzoek)  |  Ruud Hofman en Dorothee Posthumus Meyjes (ambtelijke begeleiding)