Van Meijel: integrale werkwijze

In onze beeldende manier van werken stellen we identiteit en kansen centraal, omdat bestaande kernwaarden en nieuwe opgaven elkaar daarin kunnen versterken. Zo bieden wij inzicht in de cultuurhistorische kwaliteiten, knelpunten en toekomstwaarde van een gebouw, plek of gebied. We doen dat door:

  • Vóóraf door te vragen naar de kern van de opgave zodat we maatwerk kunnen leveren.
  • Logische stappen te zetten: van typering via duiding en waardering naar advisering.
  • Nadruk te leggen op een beeldtaal die alle partijen bereikt: inzicht, begrip, draagvlak.
  • Alle tijdslagen te beschouwen: van eerste idee tot laatste wijziging.
  • Betekenisvolle en kansrijke kwaliteiten en ontwerpthema’s op te sporen.
  • Alle schaalniveaus te doorlopen: van structuur- tot detailniveau (tekeningen Els Bet).