Werkwijze

Hoe wij werken aan onze projecten

In onze beeldende manier van werken stellen we identiteit en dynamiek centraal, omdat bestaande waarden en nieuwe opgaven elkaar in die begrippen kunnen versterken. Zo bieden wij inzicht in de cultuurhistorische kwaliteiten, knelpunten en toekomstwaarde van een gebouw, plek of gebied, én verzorgen we de integratie van cultuurhistorie in actuele planprocessen. Wij doen dat door:

  • alle schaalniveaus te doorlopen
  • multidisciplinair te werken
  • relevante ontwerpthema’s op te sporen
  • nadruk te leggen op de verbeelding
  • draagvlak te verwerven
  • innovatief maatwerk te leveren

Meijel_cultuurhistorie_erfgoed_werkwijze

In het traject van opdrachtformulering tot evaluatie onderscheiden wij drie fases met in totaal maximaal tien stappen. Onze werkwijze bestaat gewoonlijk uit de componenten inventariseren, analyseren, waarderen en adviseren. De uitwerking kan het karakter hebben van een mondeling advies, een bondige quickscan of een uitvoerige rapportage. Een A4-tje met meer informatie hierover ontvangt u automatisch en vrijblijvend via de mail als u onderstaande velden invult.

Van_Meijel_cultuurhistorie_werkwijze_fases


Naam (verplicht)

Uw Email (verplicht)