Projectenoverzicht

Projectenoverzicht

Amersfoort

 • cultuurhistorische verkenning alle naoorlogse woonwijken (maart 2007)

Apeldoorn

 • inventarisatie karakteristieke panden voor de bestemmingsplannen ‘buitengebied noordoost’ en ‘landbouwontwikkelingsgebied’ (augustus 2011)
 • gebouw P, rekencentrum Belastingdienst: cultuurhistorische waardestelling (oktober 2010)
 • ateliersessie beeldkwaliteitsplan Radio Kootwijk (25 februari 2010)
 • studiedag en excursie buitengebied (2 oktober 2009)
 • cultuurhistorische verkenning dorpen Uddel, Beekbergen, Lieren en Hoenderloo (2009 – 2010)
 • cultuurhistorische verkenning binnenstad (februari 2009)
 • cultuurhistorische verkenning KWIII & FVB Kazerne (juli 2005)
 • categoriaal onderzoek portiekflats (mei 2004)
 • cultuurhistorische verkenning Radio Kootwijk (maart 2004)
 • cultuurhistorische verkenningen van het buitengebied (2003 – 2005)
 • cultuurhistorische verkenningen van tien woonwijken (2003 – 2005)

Arnhem

 • cultuurhistorische verkenning vooroorlogse woonwijk Geitenkamp (februari 2010)
 • evaluatie van het wederopbouwonderzoek (december 2006)

Assen

 • cultuurhistorische waardenkaart (2013-2014)

Best

 • Batadorp: beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan- en welstandscriteria (2013)
 • Batadorp: ruimtelijke en cultuurhistorische verkenning (oktober 2011)

Bladel

 • cultuurhistorische waardestelling en transformatiekader St. Severinuskerk e.o. (augustus 2016)

Breda

 • waardestellende quickscan drie kantoorgebouwen: Belastingkantoor, Gerechtsgebouw en Essogebouw (november 2016)
 • cultuurhistorische verkenning alle naoorlogse woonwijken (2009-2010)
 • waardestelling sportcentrum (januari 2009)
 • categoriaal onderzoek schoolgebouwen (november 2008)

Deventer

 • quickscan bodemverstoring bebouwde kom (2012)

Dieren

 • cultuurhistorische waardestelling Gazellefabriek (november 2013)

Doetinchem

 • cultuurhistorische verkenning Overstegen 1966-1977 (januari 2014)
 • cultuurhistorische quickscan ‘De Goede Woning’ (januari 2014)
 • waardestellende inventarisatie kerken 1940-1965 (april 2012)
 • quickscans diverse bestemmingsplangebieden (2010-2011)
 • redengevende omschrijvingen van monumenten (sinds 2010)
 • cultuurhistorische verkenning alle naoorlogse woonwijken (maart 2010)
 • excursie ter voorbereiding op het ‘Masterplan Ei’ (9 oktober 2009)
 • cultuurhistorische verkenning binnenstad (juni 2009)
 • waardestelling diverse gebouwen (2008 – 2010)

Ede

 • vijftig redengevende omschrijvingen (voorjaar 2013)
 • cultuurhistorische waardenkaart Ede, onderdeel: historische steden-/bouwkunst tot 1990 in alle kernen (januari 2013)
 • categoriaal onderzoek kerkgebouwen (januari 2008)

Eindhoven

 • wederopbouwonderzoek categorie ‘wonen’ (2016-2017)
 • waardestelling Oostenrijkse woningen (april 2016)
 • essay ‘Het potentieel van Potentiaal’ (februari 2016)
 • transformatiekader Limbeek-Noord (juni 2015)
 • cultuurhistorische verkenning Tivoli (november 2014)
 • cultuurhistorische verkenning Limbeek-Noord (september 2014)
 • cultuurhistorische verkenning filiaal De Bijenkorf (november 2013)
 • cultuurhistorische verkenning Philipsterrein Strijp S (september 2008)
 • cultuurhistorische verkenning woonwijk Genderdal (augustus 2008)

Enschede

 • ondersteuning in het voortraject van de cultuurhistorische waardenkaart (2012)

Gorinchem

 • cultuurhistorische verkenning ‘Eerste Kremlin’ (februari 2011)
 • waardestelling woningbouwcomplex ‘Tweede Kremlin’ (maart 2007)

Gouda

 • cultuurhistorische waardekaart (2015-2016)

Helmond

 • cultuurhistorische verkenning Leonarduswijk en Stationskwartier / Annawijk (april 2011)
 • cultuurhistorische verkenning woonwijk Helmond-West (juli 2008)
 • waardestelling seminarie Christus Koning (februari 2008)
 • cultuurhistorische verkenning van alle naoorlogse woonwijken (juni 2007)

Katwijk aan Zee

 • beeldkwaliteitsplan Boulevard Katwijk aan Zee (januari 2009, i.s.m. Amer)

Lelystad

 • waardestelling kantine werkeiland (april 2008)
 • inventarisatie cultureel erfgoed (oktober 2007)

Meerssen

 • Weerterhof: raamwerk cultuurhistorie (februari 2015)

Nagele

 • Zuiderwinkels Nagele: bouwhistorisch onderzoek (januari 2014)
 • Zuiderwinkels Nagele: ontwikkelvoorstel en ontwikkelstrategie (juni 2014)

Nijmegen

 • transformatiekader gevelbeeld laagbouw Airey-woningen (2017)
 • Estelgebouw: waardestelling, transformatiekader, advisering VO en DO (2014-2017)
 • Vrije School: quickscan (februari 2015)
 • Estel: biografie van een gebouw (december 2014, uitgave Archehov)
 • cultuurhistorische verkenning naoorlogs centrumgebied (beeldatlas 2010)
 • debat wederopbouw in Gelderland, LUX (november 2008)
 • cultuurhistorische verkenning woonwijk Afrika- en Bouwmeesterbuurt (beeldatlas maart 2008)
 • waardestelling seinhuis van de Nederlandse Spoorwegen (december 2007)
 • cultuurhistorische verkenningen van alle naoorlogse woonwijken, de universiteitscampus en het stadscentrum (2003-2007)
 • redengevende omschrijvingen van monumenten (2002-2010)
 • cultuurhistorische verkenning Plein 1944 (november 2002)
 • categoriaal onderzoek kerkgebouwen (juni 2001)

NS / ProRail

 • Station Leiden. Cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling (februari 2014)
 • Station Amersfoort. Cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling (november 2013)
 • Station Almere Centrum. Cultuurhistorische verkenning en waardestelling (oktober 2012)

Olst

 • erve De Steege: verkenning transformatieplan (februari 2011)

Oss

 • cultuurhistorische verkenning alle woonwijken (2010)
 • cultuurhistorische verkenning stadscentrum (oktober 2009)
 • workshop Visie Dynamisch Stadscentrum (december 2008)
 • cultuurhistorische verkenning St. Nicolaasinstituut e.o. (oktober 2008)
 • waardestelling St. Nicolaasinstituut, St. Jan Mavo en parochiehuis (oktober 2008)

Provincie Flevoland

 • Project Jong Cultureel Erfgoed (2001 – 2003)

Provincie Gelderland

 • jury Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit (december 2007)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 • redactie beschrijvingen nationale wederopbouwgebieden (2016)
 • kantoorgebouwen in Nederland 1945-2013. Cultuurhistorische en typologische quickscan (februari 2013)
 • categoriaal onderzoek vrijstaande woonhuizen (maart 2003 – maart 2005)
 • categoriaal onderzoek bejaardentehuizen (maart 2003 – maart 2005)
 • categoriaal onderzoek schoolgebouwen (maart 2003)

Rotterdam

 • cultuurhistorische verkenning Hoek van Holland (januari 2017)
 • Drievrienden(dwars)straat Rotterdam: aanvullende waardestelling (februari 2012)
 • cultuurhistorische verkenning Feijenoord (2010)
 • cultuurhistorische verkenning vooroorlogse woonwijken Rotterdam-Zuid (2008)
 • cultuurhistorische verkenning Afrikaanderwijk (september 2007)
 • waardestelling restaurant ‘Old Dutch’ (augustus 2007)
 • waardestelling woningbouwcomplex ‘Reserveboezem III’ (maart 2007)
 • redengevende omschrijvingen van monumenten (2005-2007)

Schuddebeurs

 • buitenplaats Weelzicht: waardestelling en transformatieruimte (maart 2016)

Soest

 • cultuurhistorische waardenkaart: tussen Eem en Heuvelrug (januari 2014)

Tiel

 • cultuurhistorische en ruimtelijke quickscan Santwijckse Poort (juni 2012)

Tilburg

 • station Tilburg: cultuurhistorische quickscan (oktober 2010)
 • cultuurhistorische verkenningen van alle naoorlogse woonwijken (maart 2006)
 • categoriaal onderzoek kerkgebouwen (maart 2006)

Valkenswaard

 • waardestelling lagere technische school (december 2008)

Veere

 • wederopbouw Walcheren, tonen van een tijdperk: waarden en kansen (2016-2017)

Veghel

 • Zwijsen College: waardestellende quickscan (november 2010)

Venlo

 • lid cultuurhistorie van de ontwerpateliers Fort van Venlo (2016-2017)
 • herontwikkeling Martinushof: cultuurhistorische uitgangspunten (november 2015)
 • transformatiekader Mutsaersoord (juni 2015)
 • Kazernekwartier: raamwerk cultuurhistorie (maart 2015)
 • transformatiekader raadhuis Arcen (juli 2014)
 • gebiedstyperingen voor welstandsnota (januari 2013)
 • waardestellende quickscan kerkgebouwen (augustus 2012)
 • cultuurhistorische quickscan Arcen: het Ovaal (maart 2011)
 • cultuurhistorische verkenning en waardestelling binnenstad (2010)
 • cultuurhistorische verkenning stadsdeel Q4 (december 2007)
 • cultuurhistorische verkenning ondertunneling Koninginneplein (december 2007)
 • cultuurhistorische verkenning dorp Hout-Blerick (december 2007)
 • hoorzitting herontwikkeling Vleesstraat (november 2007)
 • cultuurhistorische paragrafen voor bestemmingsplannen (2007)
 • cultuurhistorische verkenning Brugplangebied (augustus 2007)
 • redengevende omschrijvingen van monumenten (2006 – 2011)
 • waardestelling diverse gebouwen en kunstwerken (2004 – 2008)
 • cultuurhistorische verkenningen van alle naoorlogse woonwijken (augustus 2005)

Voorst

 • redengevende omschrijving monumenten (2008)

Vught

 • redengevende omschrijving diverse monumenten (2012-2014)
 • waardestelling en transformatiekader St. Hubertusschool (januari 2015)

Wageningen

 • cultuurhistorische waardenkaart (2014-2016)
 • cultuurhistorische quickscan sterflats (april 2012)
 • waardestelling gebouwen van de WUR (augustus 2003)

Wijchen

 • cultuurhistorische waardenkaart, onderdeel: historische stedenbouw (februari 2013)

Zeist

 • waardestelling en transformatiekader NoorderLicht-kerk (juni 2015)