nieuws: werk aan de winkel!

vM_Maastricht_Old_Hickory_170926_def_Pagina_01Leegstand heeft de winkelstrip met bovenwoningen aan het Old Hickoryplein in Maastricht geen goed gedaan. De kruidenier, de bakker en de drogist zijn vertrokken. Hun plek wordt tijdelijk ingenomen door antikraak-bewoners. Eigenaar Servatius wil graag de hele strip opknappen, de winkelunits verbouwen tot seniorenwoningen en in één moeite door meteen de sociaal onveilige achterkant van het complex verbeteren. Dat wil Servatius allemaal doen met zorg voor de bestaande kwaliteiten. Het betreft namelijk ‘Maastrichts Erfgoed’ uit de jaren vijftig naar ontwerp van de architecten A. Swinkels & B. Salemans. Daarom is een bouwhistorische verkenning opgesteld met o.a. aandacht voor de stedenbouwkundige context, de verscheidenheid aan woningtypologieën, het architectonische handschrift en de veranderingen sinds de oplevering. Vanuit die invalshoeken zijn alle onderdelen ook gradueel gewaardeerd. Bovendien zijn concrete aandachtspunten geformuleerd voor de transformatieopgave, zodat deze strip weer betekenis voor de buurt kan krijgen. De plannenmakerij kan van start!