nieuws: Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen gaat vanaf komende zomer een aantal jaren dicht voor een uitgebreide renovatie. Hierbij rijst onder andere de vraag: wat is de cultuurhistorische betekenis en waarde van het paviljoen van H.J. Henket (1988-1991) en de uitbreiding van P. Robbrecht & H. Daem (1996-2003)? Het antwoord daarop formuleren en verbeelden Teake Bouma en Leon van Meijel in een cultuurhistorische verkenning met waardering. Daarbij werken we door de verschillende schaalniveaus, beschouwen we de opeenvolgende tijdslagen, ontrafelen we de samenstellende onderdelen en duiden hun onderlinge verband. De foto toont achtereenvolgens de uitbreiding van P. Robbrecht & H. Daem (2003), de vleugel van A. Bodon (1972) en de toren van A. van der Steur (1935).