nieuws: Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen is geruime tijd gesloten voor een uitgebreide renovatie. Hierbij rijst onder andere de vraag: wat is de cultuurhistorische betekenis en waarde van het paviljoen van H.J. Henket (1988-1991) en de uitbreiding van P. Robbrecht & H. Daem (1996-2003)? Teake Bouma en Leon van Meijel hebben het antwoord daarop geformuleerd en verbeeld in twee cultuurhistorische verkenningen. Daarin werken we door de verschillende schaalniveaus, beschouwen we de opeenvolgende tijdslagen, ontrafelen we de samenstellende onderdelen, duiden we hun onderlinge verband en presenteren we de kwaliteiten en fricties. De foto toont achtereenvolgens de uitbreiding van P. Robbrecht & H. Daem (2003), de vleugel van A. Bodon (1972) en de toren van A. van der Steur (1935). Momenteel broeden drie geselecteerde architectenbureaus op ideeën voor de renovatie.