nieuws: 5 inzichten Post 65 erfgoed

De dynamiek van jong erfgoed is groot. Bij herbestemming of transformatie ervan schuilt de uitdaging in het borgen van erfgoedwaarden én het omarmen van veranderingen. Die symbiose vergt een brede blik en een opgavegerichte houding. Voor een overzicht van lopende Post 65 projecten klik hier.

Mijn betrokkenheid bij de herbestemming van het Nijmeegse Estelgebouw leerde me het volgende.

  1. Maak als erfgoedspecialist verbinding met marktpartijen want het Post 65 erfgoed is nauwelijks beschermd maar wordt wel in hoog tempo vernieuwd.
  2. Zet als erfgoedspecialist in op inspiratiekracht door in een vroeg stadium aan te schuiven en met gezag te spreken vanuit een gefundeerd cultuurhistorisch transformatiekader.
  3. Formuleer als erfgoedspecialist een transformatiefilosofie op basis waarvan je keuzes kunt beargumenteren én ruimte laat voor het ongewisse experiment.
  4. Vertel als erfgoedspecialist het verhaal van de plek aan alle betrokkenen zodat de stenen tot leven komen: dat komt de verbouw en het latere beheer ten goede.
  5. Pak als bouwteam meteen de uitdagingen aan van de technische installaties en activeer de vindingrijkheid van de teamleden in het bedenken van maatwerk oplossingen.

Een kort artikel met achtergrondinformatie vindt u hier

Eigenaar: Fiduvast BV (Arnhem)  |  Directievoering: Peter Jacobs, Credo España  |  Ontwerp: Teake Bouma (Delft)  |  Bouwtechnische uitwerking: Geesink Weusten Architecten (Arnhem)  |  Erfgoed: van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie (Nijmegen)  |  Constructeur: Van der Vorm Engineering (Delft)  |  Bouwfysica en brandveiligheid: Peutz (Mook)  |  Installaties: GRE (Amsterdam)  |  Uitvoering: Wessels Zeist BV  |  Fotografie: Norbert van Onna (Veldhoven)