nieuws: uitbreiding Mutsaersoord Venlo

vanMeijel_cultuurhistorie_Venlo_Mutsaersoord_Pagina_01De eigenaar van instituut ‘Mutsaersoord’ onderzoekt al geruime tijd de mogelijkheden van een herbestemming. In de monumentenbeschrijving en de bouwhistorische waardestelling ontbreekt een denkrichting voor de beoogde uitbreiding. Daarom hebben Leon van Meijel en Teake Bouma op verzoek van de gemeente Venlo een transformatiekader opgesteld. Daarin verbeelden we de ruimtelijke, stedenbouwkundige en architectonische kernkwaliteiten. Die duiding van de essentie laat zien welke denkrichtingen kansrijk zijn. Concreet reiken we drie uitbreidingsmodellen aan, die enerzijds de monumentale waarden respecteren en anderzijds tegemoet komen aan de wens om het gebouw uit te breiden. Denken in mogelijkheden motiveert!

Reacties zijn gesloten.