nieuws: cultuurhistorische basiskaart

van Meijel cultuurhistorie erfgoed Gouda CHBKGouda vergaapt zich aan de Cultuurhistorische Basiskaart (CHBK) en vult die aan met het Post 65 erfgoed. Wat maakt deze kaart zo bijzonder? De kaart biedt naast een verzameling data ook een duiding van die data. Vertrekpunt voor de opbouw ervan zijn de landschappelijke en stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis én het thematisch ingekleurde ‘verhaal van Gouda’. De grote verbanden van de ontginning, de stadsontwikkeling en de thema’s economie, religie en scheepsvaart zijn verbeeld op kaartlagen en worden toegelicht in aanklikbare teksten. In deze ruimtelijke context en specifieke verhaallijnen krijgen de beschermde objecten hun inbedding en betekenis. Iedereen kan zelf kaartlagen kiezen en combineren met de legenda als wegwijzer. Die ontdekkingstocht leidt tot een beter begrip van de historische en actuele stad, én tot aanknopingspunten voor de toekomstige stad. Daarom gaat de gemeente nog een beleidskaart toevoegen. Bovendien wordt de stad uitgedaagd om meer Goudse thema’s uit te werken. De CHBK vind je hier

Aan de CHBK wordt sinds 2015 – in samenspraak met lokale deskundigen – gewerkt door: Els Bet (projectleider, onderzoek)  |  Maarten Wamsteeker, Steven van der Veen en Margot Quist (GIS)  |  CeesJan Frank, Luuk Keunen en Leon van Meijel (onderzoek)  |  Ruud Hofman en Dorothee Posthumus Meyjes (ambtelijke begeleiding)