nieuws: gouden jubileum met een voorgeschiedenis

Meijel_cultuurhistorie_erfgoed_Lelystad_werkeiland_01Lelystad viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. De komst van de eerste stadsbewoners in 1967 was immers een bijzondere mijlpaal. Toch woonden er toen al geruime tijd werklui in permanente huisvesting. Deze oudste woningen van Lelystad staan op een werkeiland dat in 1950 werd aangelegd voor de inpoldering van Flevoland. Dat eiland zit sinds het droogvallen vast aan de polder, maar is nog duidelijk als ‘eiland’ herkenbaar door de taluds en bijzondere bebouwing. De resterende gebouwen uit de periode 1952-1957 vallen uiteen in twee ensembles. Aan de noordzijde het cluster permanente gebouwen van de sluis, het gemaal en de dienstwoningen, naar ontwerp van architect D. Roosenburg voor de Dienst der Zuiderzeewerken. Aan de zuidzijde het tijdelijke ‘Stenen Kamp’ naar ontwerp van architect J.S.O. Meffert voor de Directie van de Wieringermeer. Een tiental herbestemde barakken van dat kamp is inmiddels aan een tweede leven begonnen. In dit gouden jubileumjaar overweegt de gemeente een beschermde status, om zo de sfeer van weleer en de bakermat van de stad te behouden.

Reacties zijn gesloten.