nieuws: herbestemming Weerterhof Meerssen

vanMeijel_cultuurhistorie_meerssen_weerterhof_1De van rijkswege beschermde Weerterhof in Meerssen wordt verbouwd tot crematorium. In de verkennende ontwerpfase had architect Kurt Gouwy van [AIR] architectuur en research behoefte aan inzicht in de cultuurhistorische essentie van deze eeuwenoude Limburgse hoeve. De ingrediënten hiervoor waren weliswaar voorhanden in een bouwhistorische waardestelling. Maar de veelheid aan feiten en waarden was als handreiking voor de ontwerpopgave onvoldoende geprioriteerd en geduid op een conceptueel niveau. Met dat doel voor ogen heeft Van Meijel eerst de belangrijkste kernkwaliteiten benoemd, en deze vervolgens thematisch geordend, analytisch getekend en puntsgewijs getypeerd. Aan bod komen onder andere: het stelsel, de domeinen, de oriëntatie, de ‘donut’, de twee-eenheid en de centrale as. Per thema zijn ook de kansen en bedreigingen voor de herbestemming aangestipt. Zo is de bouwhistorische waardestelling in slechts zes pagina’s met elf tekeningen kernachtig en ontwikkelingsgericht op begrip gebracht.

Reacties zijn gesloten.