nieuws: herontwikkeling Martinushof Tegelen

vanMeijel_cultuurhistorie_Tegelen_Martinushof_1De herontwikkelingslocatie Martinushof in Tegelen maakt deel uit van een historisch gegroeid Zustercomplex. Het ziekenhuis is van belang voor de lokale geschiedenis, en de locatie vormt een stedenbouwkundig scharnierpunt in de dorpskern. In opdracht van de gemeente Venlo hebben Leon van Meijel en Els Bet de gebiedskarakteristiek onderzocht en uitgangspunten voor de herontwikkeling geformuleerd. De eerbiedwaardige activiteiten van de Zusters en de stedenbouwkundige ontwikkelstadia van Tegelen laten zien, dat de positie van Martinushof in het dorp een paar keer aanzienlijk is veranderd. Door het uitpluizen van deze ‘lange lijn’ wordt duidelijk aan welke ruimtelijke stelsels de herontwikkeling een bijdrage zou moeten leveren, én welke kwaliteiten daarbij belangrijk zijn. Relevante stelsels zijn de historische ‘hartlijn’ van de winkelstraat, de zichtlijnen van het kerkenkruis, het langgerekte plantsoen voor het Raadhuis en het naoorlogse centrumfront. Met een set tekeningen is de Gordiaanse knoop ontrafeld.

Reacties zijn gesloten.